serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

OTRIVIN 0,1% 1 mg/ml (aerozol do nosa) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Otrivin 0,1%; 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Otrivin 0,1% ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Otrivin 0,1% i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrivin 0,1%

3. Jak stosować lek Otrivin 0,1%

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Otrivin 0,1%

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OTRIVIN 0,1% I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJEOtrivin 0,1% jest miejscowo działającym lekiem, który poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny. Pacjentom z uczuciem zatkanego nosa, ułatwia oddychanie przez nos. Specjalny skład leku (substancje wykazujące działanie nawilżające) zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa. Działanie leku Otrivin 0,1% rozpoczyna się w ciągu kilku minut i trwa do dwunastu godzin.

Wskazania do stosowania:

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siermego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin 0,1% ułatwia wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OTRIVIN 0,1%Kiedy nie stosować leku Otrivin 0,1%

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Otrivin 0,1%.

- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Otrivin 0,1%

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,

- choroby serca,

- nadczynności tarczycy,

- jaskry,

- cukrzycy,

- przyjmowania leków przeciwdepresyjnych,

- nadwrażliwości na substancje o działaniu podobnym do ksylometazoliny. U wrażliwych pacjentów Otrivin 0,1% może powodować bezsenność, zawroty głowy, nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi lub drżenie.

Leku Otrivin 0,1% nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nadal utrzymują się, to należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub w dawkach większych niż zalecane może spowodować nasilenie objawów lub ich nawrót.

Nie stosować dawki większej niż zalecana, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed zastosowaniem leku Otrivin 0,1% należy skontaktować się z lekarzem w przypadku stosowania inhibitorów monoaminooksygenazy (leki stosowane m.in. w depresji) lub trój- i czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Otrivin 0,1% w czasie ciąży.

W okresie karmienia piersią leku Otrivin 0,1% można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Otrivin 0,1% stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Otrivin 0,1%

Otrivin 0,1% zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błon śluzowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OTRIVIN 0,1%Otrivin 0,1% należy stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego).

Ze względów higienicznych jedno opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

1 dawka aerozolu Otrivin 0,1% do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.

Leku Otrivin 0,1% nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Sposób stosowania

1. Zdjąć nasadkę ochronną.

2. Przed pierwszym podaniem kilka razy nacisnąć pompkę aż do uwolnienia jednej dawki preparatu w powietrze. Pompka będzie gotowa do dalszego używania. Przy kolejnym podaniu nie jest konieczne kilkakrotne naciskanie pompki.

3. Oczyścić nos.

4. Pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.

5. Nacisnąć pompkę i jednocześnie wciągnąć nosem powietrze, aby zapewnić optymalną dystrybucję aerozolu.

6. Powtórzyć czynności podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.

7. Po użyciu nałożyć nasadkę ochronną.

Aerozol do nosa umożliwia precyzyjne dawkowanie i zapewnia prawidłowe rozprowadzenie roztworu na całej powierzchni błony śluzowej nosa.

Wyklucza to możliwość przypadkowego przedawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Otrivin 0,1%

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W rzadkich przypadkach niezamierzonego przedawkowania, szczególnie u dzieci, mogą wystąpić zwłaszcza objawy takie jak: przyspieszona lub niemiarowa czynność serca, podwyższone ciśnienie tętnicze i czasami zaburzenia świadomości.

Nie ma specyficznego leczenia. Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania dawki leku Otrivin 0,1%

Jeśli od momentu, w którym należało przyjąć dawkę upłynęła mniej niż jedna godzina, należy przyjąć pominiętą dawkę. Jeżeli upłynął dłuższy czas, następną dawkę należy przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, Otrivin 0,1% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: pieczenie w miejscu podania, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa, nudności, ból głowy. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: uogólniona reakcja alergiczna, przemijające zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OTRIVIN 0,1%Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie należy stosować leku Otrivin 0,1% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Otrivin 0,1%

- Substancją czynną leku Otrivin 0,1% jest ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

- Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Otrivin 0,1% i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku Otrivin 0,1% to butelka z pompką dozującą zawierająca 10 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Novartis Poland Sp. z o.o. Consumer Health

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

(022) 375 75 75

Data zatwierdzenia ulotki: