Ogólne warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu sprzętu.
 2. Producent gwarantuje bezawaryjne działanie sprzętu pod warunkiem jego prawidłowej eksploatacji.
 3. Gwarancja będzie respektowana na podstawie:
  • czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
  • kopii dowodu zakupu,
  • wadliwego sprzętu z opisem usterki lub wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem serwisu www.
 4. Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z kompletnym wyposażeniem. Możliwe jest zastosowanie opakowania zastępczego zapewniającego bezpieczny transport urządzenia.
 5. Naprawa powinna być dokonana w okresie 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia towaru do Serwisu. Jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części, wówczas termin naprawy może się wydłużyć, nie może jednak przekroczyć 28 dni. Na czas naprawy istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu zastępczego.
 6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek:
  • niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania,
  • uszkodzeń mechanicznych, dostania się do wnętrza płynów lub innych ciał obcych,
  • klęsk żywiołowych i skoków napięcia zasilania,
  • zużycia eksploatacyjnego (np: zużycia crossfaderów).
 7. Do napraw nie należą czynności związane z regulacją, programowaniem, czyszczeniem.
 8. Sprzęt nie może być używany w przemyśle lotniczym.

Uszkodzony sprzęt prosimy przesłać na adres:
LAUDIO
42-500 Będzin
ul. Kantora-Mirskiego 21A

Formularz serwisowy