serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

NO-SPA -- COMFORT 40 mg (tabletki powlekane) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NO-SPA Comfort, 40 mg, tabletki powlekane

(Drotaverini hydrochloridum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek NO-SPA Comfort ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek NO-SPA Comfort i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NO-SPA Comfort

3. Jak stosować lek NO-SPA Comfort

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek NO-SPA Comfort

6. Inne informacje

1. Co to jest lek NO-SPA Comfort i w jakim celu się go stosujeLek NO-SPA Comfort zawiera jako substancję czynną chlorowodorek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego, jak i mięśniowego, najczęściej objawiającym się bólem w jamie brzusznej. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe).

Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu przez przewód pokarmowy.

Lek NO-SPA Comfort stosuje się w: stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych:

kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.

W stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych:

kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.

Oraz wspomagająco: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki.

W schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

W napięciowych bólach głowy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NO-SPA ComfortKiedy nie stosować leku NO-SPA Comfort

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca,

- jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia,

- dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek NO-SPA Comfort

Ze względu na zawartość laktozy lek może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Ze względu na obecność tartrazyny lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet w ciąży.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą (lek stosowany w chorobie Parkinsona) ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.

Stosowanie leku NO-SPA Comfort z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Drotaweryna przechodzi przez łożysko.

Nie stosować leku w czasie porodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W dawkach leczniczych lek podawany doustnie nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności tj. prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku NO-SPA Comfort

Lek zawiera laktozę, patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek NO-SPA Comfort.

3. Jak stosować lek NO-SPA ComfortLek stosuje się doustnie.

Dorośli:

Dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2 - 3 dawkach podzielonych.

Dzieci:

Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.

W przypadku konieczności zastosowania leku NO-SPA Comfort u dzieci:

dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych,

dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawka dobowa wynosi 160 mg, w 2-4 dawkach podzielonych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku NO-SPA Comfort

Brak doniesień na temat przedawkowania leku.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku NO-SPA Comfort

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, NO-SPA Comfort może powodować działanie niepożądane.

Rzadko mogą wystąpić: nudności, zaparcie,

ból i zawroty głowy,

bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi.

U niektórych osób w czasie stosowania leku NO-SPA Comfort mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia wymienionych lub innych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek NO-SPA ComfortPrzed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Inne informacjeCo zawiera lek NO-SPA Comfort

- Substancją czynną leku jest drotaweryna.

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg drotaweryny chlorowodorku.

- Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian, talk.

otoczka tabletki Opadry II pink 85G34397: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, lecytyna (sojowa), karmin (E 120), tartrazyna (E 102).

Jak wygląda lek NO-SPA Comfort i co zawiera opakowanie

Blistry z folii PA/Al/PVC/Al lub PCV/Al w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10, 20, 30 lub 40 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie

Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie

ul. Lubelska 52

35-233 Rzeszów

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa