serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

MANTI, (tabletki do rozgryzania i żucia) - wersja do druku

Ulotka dla pacjenta.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Manti ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Manti.

dwieście miligram Aluminii hydroxidum + dwieście miligram Magnesii hydroxidum + dwadzieścia pięć miligram Simeticonum. tabletki do rozgryzania i żucia.

Skład:

jedna tabletka zawiera:

substancje czynne: glinu wodorotlenek dwieście miligram, magnezu wodorotlenek dwieście miligram, symetykon dwadzieścia pięć;

substancje pomocnicze: magnezu stearynian, kwas stearynowy, aspartam (E 951), barwnik niebieski (FD&C Blue No 1) (E 133), barwnik żółty (FD&C Yellow 10) (E 104), aromat miętowy SD 297, kroskarmeloza sodowa, sorbitol, maltodekstryna.

Opakowanie zawiera: jeden blister po sześć tabletek, jeden blister po osiem tabletek, jeden blister po dziesięć tabletek, dwa blistry po pięć tabletek, dwa blistry po dziesięć tabletek lub trzy blistry po dziesięć tabletek w tekturowym pudełku z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Manti i w jakim celu się go stosuje?

2. Zanim zastosuje się Manti.

3. Jak stosować Manti.

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Przechowywanie leku Manti.

6. Inne informacje dotyczące Manti.

1. Co to jest Manti i w jakim celu się go stosuje?Lek Manti zawiera jako substancje czynne wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu i symetykon. Wodorotlenek glinu i magnezu w reakcji z żołądkowym kwasem solnym zobojętnia go. W wyniku tej reakcji zmniejsza się kwaśność soku żołądkowego i uszkadzające działanie kwasu solnego na błonę śluzową żołądka. Zawarty w preparacie symetykon zmniejsza dolegliwości związane z nadmierną ilością gazu w przewodzie pokarmowym.

Wskazania do stosowania: łagodzenie dolegliwości związanych z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, zapaleniem błony śluzowej żołądka, nadkwaśnością, przepukliną rozworu przełykowego, niestrawnością i z innymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (zgaga, wzdęcia).

2. Zanim zastosuje się Manti.Nie należy stosować leku Manti jeśli występuje:

- nadwrażliwość (uczulenie) na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

- ciężka niewydolność nerek, a zwłaszcza leczona dializami.

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej sześciu lat.

Zachować szczególną ostrożność, stosując Manti.

Leki zobojętniające kwas solny mogą zmieniać wchłanianie wielu leków. W celu uniknięcia interakcji należy zachować co najmniej dwu-godzinny odstęp pomiędzy stosowaniem Manti i innych leków podawanych doustnie.

Lek Manti zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z fenyloketonurią.

Leki zobojętniające mogą maskować objawy krwawienia do przewodu pokarmowego u osób stosujących niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Ze względu na zawartość sorbitolu leku nie należy stosować u pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Stosowanie leku zjedzeniem i piciem:

Przyjęcie leku bezpośrednio po posiłku może spowodować wydłużenie czasu jego działania.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Okres karmienia piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie wpływa.

Stosowanie innych leków:

W wyniku zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego lek może wpływać na rozpuszczalność, wchłanianie, biodostępność i wydalanie niektórych jednocześnie stosowanych leków.

Lek Manti może zmniejszać wchłanianie: antybiotyków między inymi: tetracyklin, antybiotyków makrolidowych (azytromycyna), leków pierwotniakobójczych i bakteriobójczych (metronidazol), fluorowanych chinolonów (cyprofloksacyna, ofloksacyna), leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym (inhibitorów konwertazy angiotensyny), β-adrenolityków (atenolol, propranolol), leków uspokajających i nasennych (pochodnych benzodiazepiny i neuroleptyków fenotiazynowych), leków stosowanych w chorobie wrzodowej żołądka (antagonistów receptora H2), preparatów żelaza, leków przeciwgrzybiczych (ketokonazol), przeciwprątkowych (izoniazyd), glikokortykosteroidów (np. kortyzol, kortyzon, kortykosteron), salicylanów (np. kwas acetylosalicylowy), leków stosowanych między innymi w niewydolności serca i migotaniu przedsionków (digoksyna), leków stosowanych w padaczce (fenytoina), leków stosowanych w niedoczynności tarczycy (lewotyroksyna).

Lek Manti może zwiększyć wchłanianie: doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika (glipizyd, glibenklamid, chlorpropamid, tolbutamid), leków obniżających krzepliwość krwi (pochodnych kumaryny), antybiotyków (amoksycylina), leków stosowanych w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym (nifedypina), leków stosowanych w zaburzeniach krążenia mózgowego (pentoksyfilina), leków stosowanych w między innymi nieżycie nosa i zapaleniu zatok (pseudoefedryna).

3. Jak stosować Manti.Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować jedną do trzech tabletek między posiłkami, przed snem oraz w czasie wystąpienia dolegliwości żołądkowych.

Nie należy połykać tabletek w całości. Nie stosować większej dawki dobowej niż dwanaście tabletek.

Nie stosować maksymalnych dawek dłużej niż dwa tygodnie.

Zażycie większej dawki leku Manti niż zalecana.

W przypadku jednorazowego znacznego przedawkowania zawarte w leku wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu i symetykon nie stanowią istotnego zagrożenia toksykologicznego ze względu na ich minimalny stopień wchłaniania, mogą jednak wówczas wystąpić nudności i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Manti.

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane.W większości przypadków Manti jest dobrze tolerowany, jednak podobnie jak w przypadku innych leków może powodować następujące objawy niepożądane, szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania:

- zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości / nadwrażliwość na lek,

- zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, zaparcia, wzdęcia, nadmierne oddawanie gazów,

- zaburzenia psychiczne: demencja (zmniejszenie aktywności, zaburzenia pamięci) podczas długotrwałego stosowania u osób z niewydolnością nerek, a szczególnie u pacjentów dializowanych,

- zaburzenia układu nerwowego: encefalopatia (uszkodzenie mózgu, którego skutkiem są zaburzenia zachowania) podczas długotrwałego stosowania u osób z niewydolnością nerek, a szczególnie u pacjentów dializowanych,

- zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej: hipofosfatemia (zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy krwi), hipokalcemia (zmniejszenie stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi), hiperkalcjuria (zwiększone wydalanie wapnia z moczem), hipermagnezemia (zwiększenie stężenia magnezu w surowicy krwi) u osób z niewydolnością nerek,

- zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: osteomalacja (niedostateczna mineralizacja polegająca na utracie wapnia i fosforu z tkanki kostnej) i osteodystrofia (zaburzenie przebudowy tkanki kostnej i jej mineralizacji) u osób długotrwale stosujących duże dawki leku.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również innych niż wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Manti.Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej dwudziestu pięciu stopni Celciusza. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Manti po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

6. Inne informacje dotyczące Manti.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

US Pharmacia Sp. z o.o.,

Biuro w Warszawie: US Pharmacia Sp. z o.o.,

ul. Puławska 435A,

02-801 Warszawa,

tel.: +48 (22) 543 60 00.