serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, maść do oczu - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CORTINEFF ophtalm. 0,1%, 1 mg/g, maść do oczu

(Fludrocortisoni acetas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. CO TO JEST LEK CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, MAŚĆ DO OCZU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, MAŚĆ DO OCZU

3. JAK STOSOWAĆ LEK CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, MAŚĆ DO OCZU

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, MAŚĆ DO OCZU

6. INNE INFORMACJE

1. CO TO JEST LEK CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, MAŚĆ DO OCZU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJESubstancją czynną leku jest fludrokortyzon, występujący w maści w postaci fludrokortyzonu octanu. Lek Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu stosuje się do krótkotrwałego leczenia zapalenia błony naczyniowej oka, zapalenia rogówki, zapalenia alergicznego spojówek i brzegów powiek.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, MAŚĆ DO OCZUKiedy nie stosować leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fludrokortyzon lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

- w wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i gruźliczych chorobach oczu i brzegów powiek,

- w jaskrze i chorobach rogówki połączonych z ubytkami nabłonka,

- w stanach ropnych i w nie zagojonych ranach.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Lek może być zastosowany tylko w sposób podany przez lekarza i nie może być używany w chorobach innych niż podane przez lekarza.

Leczenie zapaleń oczu oraz zmian pourazowych powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza okulisty. W przypadku zmian alergicznych zaleca się konsultację okulistyczną w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania fludmkortyzonu.

Długotrwałe stosowanie fludrokorłyzonu może powodować zaćmę, jaskrę z możliwością uszkodzenia nerwu wzrokowego, a także zwiększać ryzyko nadkażen bakteryjnych i grzybiczych lub wirusowych.

Przed zastosowaniem maści do oczu, należy usunąć miękkie soczewki kontaktowe.

Nie należy dotykać końcówką tuby oka, powieki ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby.

Stosowanie leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach również tych, które wydawane są bez recepty.

Fludrokortyzon zmniejsza działanie leków przeciwcukrzycowych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Lek należy stosować ostrożnie u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po zastosowaniu maści do oka może nastąpić chwilowe zaburzenie widzenia, ustępujące w ciągu kilku minut.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku lek może powodować podrażnienie oczu.

Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, MAŚĆ DO OCZULek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Niewielką ilość maści należy wycisnąć bezpośrednio z tuby do worka spojówkowego 2 do 3 razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż 2 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Przy długotrwałym nieprawidłowym stosowaniu leku, może wystąpić jaskra posteroidowa. W tym przypadku decyzję o dalszym postępowaniu leczniczym podejmuje lekarz.

Pominięcie zastosowania leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie należy stosować leku przez okres dłuższy niż zalecony przez lekarza.

Zaburzenia oka:

Może pojawić się przemijające pieczenie, świąd w okolicy oka, łzawienie, zaczerwienienie spojówek oraz chwilowe zaburzenie widzenia, ustępujące w ciągu kilku minut po zastosowaniu maści.

Fludrokortyzon stosowany miejscowo na uszkodzony nabłonek rogówki może opóźniać gojenie i sprzyjać zakażeniu głębszych warstw oka.

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może już po kilku tygodniach spowodować odwracalne zwiększenie ciśnienia śródgałkowego i doprowadzić do wystąpienia jaskry, zaćmy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CORTINEFF OPHTALM. 0,1%, MAŚĆ DO OCZUPrzechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem maści należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu i nie stosować leku po jego upływie.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Substancją czynną leku jest fludrokortyzonu octan.

1 g maści zawiera 1 mg fludrokortyzonu octanu.

Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, lanolina, wazelina biała.

Jak wygląda lek Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu i co zawiera opakowanie

Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu to biała z bladożółtym odcieniem, tłusta, miękka masa, o zapachu lanoliny.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa z kaniulą zawierająca 3 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra,

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra,

tel. (75) 643 31 02

faks: (75) 752 44 55

e-mail: jelfa@jelfa.com.pl