serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

DUSPATALIN RETARD (kapsułki) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Duspatalin retard

200 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Mebeverini hydrochloridum

Substancja czynna

Każda kapsułka zawiera 200 mg chlorowodorku mebeweryny (Mebeverini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk, kopolimer akrylanu etylu i metakrylanu metylu, hydroksypropylometyloceluloza, kwas metakrylowy- kopolimer akrylanu etylu (1:1), trójoctan glicerolu.

Skład kapsułki: Żelatyna, tytanu dwutlenek.

Podmiot odpowiedzialny

Abbott Healthcare Products B.V.

C.J. van Houtenlaan 36

1381 CP Weesp, Holandia

Wytwórca

Abbott Healthcare SAS

Route de Belleville, Lieu dit Maillard

01400 Chatillon-sur-Chalaronne, Francja

Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Duspatalin retard i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek Duspatalin retard

3. Jak stosować lek Duspatalin retard

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Duspatalin retard

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Duspatalin retard i w jakim celu się go stosujeLek Duspatalin retard zawiera substancję czynną mebewerynę. Mebeweryna jest spazmolitykiem muskulotropowym, który działa bezpośrednio rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Usuwa skurcz bez zaburzania prawidłowej motoryki jelit. Mebeweryna może być stosowana u chorych na jaskrę i przerost prostaty. Nie powoduje podwójnego widzenia i uczucia suchości w ustach.

Wskazanie do stosowania:

Objawowe leczenie bólów brzucha wywołanych kurczem mięśni gładkich jelit i zaburzeń czynnościowych jelit związanych z zespołem jelita drażliwego.

2. Zanim zastosuje się lek Duspatalin retardNie należy stosować leku Duspatalin retard jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Stosowanie leku Duspatalin retard z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować 20 minut przed posiłkami.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Badania na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek działania teratogennego. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Mebeweryna podawana w dawkach leczniczych nie jest wydzielana do mleka kobiet karmiących.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie były prowadzone badania określające wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów.

3. Jak stosować lek Duspatalin retardLek Duspatalin retard należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jedna kapsułka 200 mg dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Lek należy przyjmować 20 minut przed posiłkiem.

4. Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, lek Duspatalin retard może powodować działania niepożądane.

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w szczególności pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy i wysypka.

5. Przechowywanie leku Duspatalin retardLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C.

6. Inne informacjeW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

tel. (22) 319 12 00