serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

BETASERC, 24 mg - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Betaserc

24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Betaserc i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zażyciem leku Betaserc

3. Jak zażywać lek Betaserc

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Betaserc

6. Inne informacje

1. CO TO JEST BETASERC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJEBetaserc zawiera betahistynę. Betaserc jest stosowany w leczeniu „choroby Meniere'a”. Objawy tej choroby są następujące:

- zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami)

- postępująca utrata słuchu

- szumy uszne.

Betaserc poprawia przepływ krwi w uchu wewnętrznym. Działając w ośrodkowym układzie nerwowym leczy objawy zawrotów głowy. W ten sam sposób leczy objawy chorób przedsionka (część ucha wewnętrznego odpowiedzialna za utrzymanie równowagi).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU BETASERCKiedy nie zażywać leku Betaserc:

• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Betaserc (patrz: punkt 6)

• jeśli u pacjenta występuje rodzaj nowotworu umiejscowionego w rdzeniu nadnerczy (guz chromochłonny nadnerczy).

Nie należy zażywać leku Betaserc, jeśli pacjenta dotyczy któreś z powyższych stwierdzeń. W przypadku wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Betaserc

Przed zastosowaniem leku Betaserc należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

• występują wrzody żołądka lub dwunastnicy

• występuje astma oskrzelowa.

Jeśli pacjenta dotyczy któreś z powyższych stwierdzeń lub pojawiły się wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Betaserc.

Zażywanie leku Betaserc z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które wydawane są bez recepty, także o lekach ziołowych.

Nie opisano żadnych interakcji pomiędzy lekiem Betaserc a innymi lekami.

Zażywanie leku Betaserc z jedzeniem i piciem

Można zażywać tabletki Betaserc z jedzeniem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Betaserc należy poinformować lekarza o ciąży, planowanej ciąży lub karmieniu piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Betaserc nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu, obsługi maszyn i posługiwania się narzędziami.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK BETASERCLek Betaserc należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady podawania

• Betaserc zażywa się doustnie.

• Lek należy zażywać aż do skończenia kuracji.

• Poprawa może nastąpić czasami dopiero po kilku tygodniach leczenia.

• Najlepsze wyniki terapeutyczne można czasami uzyskać po kilku miesiącach leczenia.

• Betaserc jest dostępny w tabletkach po 8 mg i w tabletkach po 24 mg.

• Tabletki Betaserc 24 mg można dzielić.

Dawka zwykle stosowana

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka leku Betaserc to 24 mg do 48 mg na dobę. Oznacza to, że: • jeśli stosuje się Betaserc 24 mg: należy zażyć 1 tabletkę 2 razy na dobę.

Należy pamiętać, że lekarz może dobrać dawkę specjalnie dla pacjenta.

Dzieci

Betaserc nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Betaserc

W przypadku zażycia większej dawki leku Betaserc niż zalecono należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Należy wziąć opakowanie leku ze sobą. W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Betaserc mogą wystąpić m.in.: bóle brzucha, senność, nudności.

Pominięcie zastosowania leku Betaserc

• Jeśli pominięto dawkę leku Betaserc, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze.

• Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Betaserc

Należy zażywać tabletki aż do skończenia kuracji. Nie należy przerywać zażywania leku Betaserc bez porozumienia z lekarzem. Nawet jeśli wystąpi poprawa, lekarz może zadecydować o kontynuacji leczenia, aby uzyskać trwałe działanie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, lek Betaserc może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zażyciu tego leku mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Reakcja alergiczna

Jeśli wystąpiła reakcja alergiczna (nadwrażliwości) po zażyciu tego leku, należy natychmiast przestać go zażywać i skonsultować się z lekarzem. Oznaki nadwrażliwości mogą być następujące:

• anafilaksja (rodzaj gwałtownej reakcji alergicznej której objawami są m.in.: obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, pokrzywka - niewielkie swędzące wykwity na skórze)

• obrzęk naczynioruchowy (występujący nagle, najczęściej na twarzy)

• wysypka

• świąd

• pokrzywka.

Częstość występowania nie może być określona na podstawie posiadanych danych. Uznaje się ją za „nieznaną”.

Inne działania niepożądane:

częste (występujące u mniej niż 1 osoby na 10):

• nudności i zaburzenia trawienia.

częstość „nieznana”, (nie może być określona na podstawie posiadanych danych):

• łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak: wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia, gazy. Te działania niepożądane mogą ustąpić, jeśli lek zażywa się podczas posiłku lub po zmniejszeniu dawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BETASERCPrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Betaserc po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Betaserc

• Substancją czynną leku jest 24 mg dichlorowodorku betahistyny.

• Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, kwas cytrynowy jednowodny, krzemionka koloidalna bezwodna, talk.

Jak wygląda lek Betaserc i co zawiera opakowanie

Betaserc o zawartości 24 mg dichlorowodorku betahistyny występuje w postaci okrągłych, dwuwypukłych, podzielnych, białych do prawie białych tabletek ze ściętymi krawędziami. Mają one wytłoczone: „289” na jednej stronie i [literę] „S” na drugiej.

Opakowanie zawiera 20, 50, 60 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Abbott Healthcare Products B.V.

C.J. van Houtenlaan 36

1381 CP Weesp, Holandia

Wytwórca

Abbott Healthcare SAS

Route de Belleville, Lieu-dit ”Maillard”

01400 Châtillon sur Chalaronne, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

tel. (22) 319 12 00