serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

Shering-Plough Europe

Shering-Plough Europe
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruksela
Belgia

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego
Shering-Plough Central East SA
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa
tel. (22) 4784150