serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

Partnerzy

Polski Związek Niewidomych
Polski Związek Niewidomych
Organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska
Pies przewodnik
Fundacja Pies Przewodnik
Działa na rzecz osób niewidomych korzystających, lub pragnących korzystać z pomocy psa przewodnika.
Przygotowuje psy do roli przewodników szkoląc je od bardzo wczesnego wieku. Osobom niewidomym zapewnia nie tylko przeszkolenie z zakresu poruszania się z psem, lecz także różnego rodzaju pomoc już w trakcie pracy z nim. Udziela także pomocy psychologicznej i prawnej. Stara się zwalczać wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez działania mające na celu taką modyfikację zapisów prawnych, by uwzględniały one szeroko rozumiane potrzeby tych osób, w szczególności korzystających z pomocy psów przewodników.
Vis maior
Fundacja Vis Maior
Vis Maior to fundacja wspierająca osoby niewidomych i tracących wzrok. Prowadzi projekty mające na celu poprawę życia niepełnosprawych i podniesieni ich roli w życiu społecznym.
Pasmi
PASMI
PASMI jest organizacją, której celem jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę z odpowiednimi władzami i instytucjami zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym oraz promowanie i rozwój odpowiedzialnego wykorzystania Leków Bez Recepty w Polsce w celu poprawy stanu zdrowia ludności Polski
Laski
Towarzystwo Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach