serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

LIDOPOSTERIN; 50 mg/g (maść) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same

LIDOPOSTERIN

50 mg/g maść

Lidocainum

Substancją czynną jest lidokaina 50 mg/g.

Każdy gram maści LIDOPOSTERIN zawiera 50 mg lidokainy.

Pozostałe składniki: alkohol cetylowy, makrogol 1500, makrogol 3000, makrogol 400, woda oczyszczona.

25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2,

12277 Berlin, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest LIDOPOSTERIN i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek LIDOPOSTERIN.

3. Jak stosować lek LIDOPOSTERIN

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku LIDOPOSTERIN

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LIDOPOSTERIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJELIDOPOSTERIN jest maścią zawierającą lidokainę, środek miejscowo znieczulający.

Maść LIDOPOSTERIN stosuje się w celu:

- zmniejszenia dolegliwości bólowych okolicy odbytu u pacjentów z guzkami krwawniczymi,

- wspomagająco w znieczuleniu przed i po badaniu przez odbyt.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK LIDOPOSTERINNie wolno stosować leku LIDOPOSTERIN:

- jeżeli występuje u pacjenta nadwrażliwość na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników leku LIDOPOSTERIN

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek LIDOPOSTERIN

W przypadku zakażeń grzybiczych konieczne jest jednoczesne stosowanie miejscowo czynnego leku przeciwgrzybiczego.

Zastosowanie leku na uszkodzoną skórę i(lub) błonę śluzową okolicy odbytu może skutkować wchłonięciem się większej ilości lidokainy do krwiobiegu i spowodować niepożądane działania układowe.

Stosowanie innych leków:

Brak znanych interakcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek LIDOPOSTERIN nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do łożyska.

Nie powinno się stosować leku LIDOPOSTERIN u kobiet w ciąży chyba, że istnieją jednoznaczne wskazania.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do mleka kobiet karmiących piersią.

Nie powinno się stosować leku LIDOPOSTERIN u kobiet karmiących piersią chyba, że istnieją jednoznaczne wskazania.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LIDOPOSTERINLek LIDOPOSTERIN należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Na początku leczenia maść należy stosować 2 do 3 razy na dobę, następnie dwa razy na dobę. Ilość stosowanej maści zależy od wielkości leczonego obszaru skóry i błony śluzowej.

Maść LIDOPOSTERIN zawiera środek przeciwbólowy o szybkim początkowym działaniu. Dlatego zaleca się stosowanie jedynie niewielkich ilości maści. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 4 g maści (200 mg lidokainy) na jedno podanie. Długość pasma wyciśniętego z tuby wynosi około 3,5 cm, co odpowiada 1,6 g maści.

Jak i kiedy stosować lek LIDOPOSTERIN?

Maść należy stosować rano i wieczorem po wypróżnieniu.

Maść należy ostrożnie wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

Maść nałożoną na okolicę odbytu można przykryć opatrunkiem z gazy.

Aby uniknąć ostrych zagięć tubki z maścią, zaleca się zwijanie tubki od końca po każdym zastosowaniu, tak aby jej górna część była zawsze całkowicie wypełniona maścią.

W celu stosowania maści w kanale odbytu należy posługiwać się aplikatorem dołączonym do opakowania.

Stosowanie aplikatora

Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu.

Zwilżenie aplikatora maścią może ułatwić jego wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie tubki sprawia, że maść dostaje się do kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do odpowiedniego rozprowadzenia maści. Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator, wyciskając niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie przykręcić ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Jeżeli maść nie była stosowana przez dłuższy okres, należy rozkręcić aplikator a następnie przemyć go gorącą wodą.

Uwaga:

Ze względu na temperaturę ciała stosowanie maści w okolicy odbytu może powodować zanieczyszczenie bielizny.

Jak długo stosować lek LIDOPOSTERIN

Okres leczenia ustala lekarz. Leku nie należy stosować dłużej niż 6 dni. W przypadku nawrotu objawów choroby lek można użyć ponownie.

Nie należy odstawiać leku przed planowanym zakończeniem okresu leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia maści:

W razie przypadkowego zażycia doustnego maści mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności. Dezorientacja, wstrząs kardiogenny, drgawki i zaburzenia oddychania mogą wystąpić jedynie po doustnym zażyciu bardzo dużych dawek lidokainy. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zażycia większej dawki leku LIDOPOSTERIN niż zalecana:

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana nie powinny wystąpić działania niepożądane. Należy kontynuować stosowanie zalecanej dawki i przestrzegać schematu leczenia.

W przypadku pominięcia dawki leku LIDOPOSTERIN:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, lek LIDOPOSTERIN może powodować działania niepożądane.

Rzadko mogą występować miejscowe reakcje z nadwrażliwości (np. świąd, pieczenie).

U niektórych osób mogą wystąpić inne działania niepożądane w czasie stosowania leku LIDOPOSTERIN. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, których nie wymieniono w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU LIDOPOSTERINLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku LIDOPOSTERIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek należy przechowywać w temperaturze do 25 °C.

6. W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO:Polska

KADEFARM Sp. z o.o.

60-320 Poznań

ul. Bułgarska 65A

Tel. (061) 862 99 43

Data zatwierdzenia niniejszego tekstu:

30.08.2006