serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

POSTERISAN H; 166,7 mg/2,5 mg (maść) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA :INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Posterisan H maść 166,7 mg/2,5 mg

Standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia coli+ Hydrocortisonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Posterisan H i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan H

3. Jak stosować lek Posterisan H

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Posterisan H

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK POSTERISAN H I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJEPosterisan H pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzenia świądu i pieczenia. Dzięki zawartości hydrokortyzonu, Posterisan H dodatkowo zmniejsza świąd i procesy zapalne.

Maść Posterisan H stosuje się w szczególnie ciężkich przypadkach świądu i zapalenia okolicy odbytu spowodowane guzkami krwawniczymi, szczelinami, pęknięciami odbytu i wypryskiem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POSTERISAN H.Kiedy nie stosować leku Posterisan H

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku Posterisan H.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Posterisan H

Jeśli wystąpią:

- zmiany skórne w okolicy odbytu wywołane przez np. gruźlicę, kiłę, rzeżączkę

- ospa wietrzna, reakcje poszczepienne, zakażenia grzybicze oraz stany chorobowe skóry w obrębie twarzy (zapalenie skóry okolicy ust, trądzik różowaty) .

Maść Posterisan H nie powinna być stosowana u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 4 lat (zwłaszcza w przypadku czasu leczenia powyżej 2 do 3 tygodni) o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Stosowanie leku Posterisan H z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne podawanie maści Posterisan H i kortykosteroidów w postaci tabletek, kropli lub wstrzyknięć może powodować zwiększenie występowania opisanych działań niepożądanych leku Posterisan H i działań niepożądanych kortykosteroidów.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy się poradzić lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Posterisan H nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje dla pacjentów z guzkami krwawniczymi

Co to są guzki krwawnicze?

Dokładne zamknięcie odbytu umożliwiają miękkie, szeroko rozłożone oraz silnie ukrwione poduszeczki naczyniowe, leżące w zakończeniu jelita prostego powyżej zwieracza odbytu pod błoną śluzową.

Do dolegliwości dochodzi wtedy, gdy poduszeczki ulegają powiększeniu z powodu zastoju krwi i tworzą guzkowate zgrubienia. Mówi się wtedy o guzkach krwawniczych (żylakach odbytu, hemoroidach). Przyczyną powstawania tych dolegliwości jest niewłaściwe odżywianie, ubogie we włókna roślinne, chroniczne zaparcia, zbyt silne parcie podczas wypróżniania, częste stosowanie środków przeczyszczających, siedząca praca oraz czasami niewydolność tkanki łącznej.

Uwagę pacjentów na tę dolegliwość zwraca zazwyczaj uczucie parcia lub krwawienia podczas wypróżniania lub po nim. Krwawienia te powstają przez skaleczenia błony śluzowej wokół hemoroidów lub rozerwanie guzka krwawniczego. W dalszym przebiegu dolegliwości może wystąpić dokuczliwe i czasami bolesne kłucie, swędzenie, pieczenie, i wysięk w okolicy odbytu, połączone ze stanem zapalnym i wysypką. W zaawansowanym stadium może dochodzić do przemijającego lub stałego wypadania guzków krwawniczych z odbytu.

Możliwości terapii

Po dokładnym przebadaniu lekarz udzieli wskazówek dotyczących leczenia. Stosowanie maści i czopków łagodzi ostre dolegliwości, takie jak swędzenie, kłucie, pieczenie, wysięk i ból na początku choroby oraz przed zabiegami chirurgicznymi i po nich. Bardzo istotna jest kontynuacja terapii, również jeśli nastąpi poprawa, ponieważ w przeciwnym wypadku po paru dniach dolegliwości mogą powrócić. Terapia ta jednak nie usuwa powiększonych guzków krwawniczych. W zaawansowanym stadium powiększone guzki krwawnicze należy poddać leczeniu chirurgicznemu.

Zapobieganie

Zapobieganie polega przede wszystkim na regulacji wypróżnienia i higienie okolicy odbytu.

Ponieważ zbyt twardy stolec sprzyja powstawaniu hemoroidów, należy zadbać o regularne oddawanie (niekoniecznie codziennie) miękkiego stolca.

Nie chodzi jednak o wymuszanie zbyt miękkiego stolca z zastosowaniem środków przeczyszczających, które drażnią i osłabiają odbyt. Stolec należy wyregulować za pomocą odpowiedniej diety zawierającej dużo włókien roślinnych (owoce, warzywa nie powodujące wzdęć, chleb razowy i kleik), produktami mlecznymi i wystarczającą ilością płynów. Należy unikać mocno przyprawionych potraw, alkoholu oraz żywności powodującej zaparcia. Należy kontrolować masę ciała i redukować nadwagę.

Ponadto należy - zwłaszcza przy siedzącej pracy - dbać o regularny ruch, jak np. spacery, rower, pływanie. Unikać chłodnych miejsc do siedzenia.

Istotna jest również regularna i gruntowna higiena okolicy odbytu. Po każdym wypróżnieniu należy używać miękkiego papieru toaletowego oraz wymyć okolicę odbytu letnią wodą i miękką ściereczką, bez użycia mydła i środków dezynfekujących. Nie trzeć! Skuteczne są dostępne w handlu nawilżone chusteczki higieniczne. Okolicę odbytu należy gruntownie oczyścić w podany sposób przynajmniej wieczorem. Dokładne i ostrożne osuszenie miękkim papierem toaletowym lub watą może zapobiec zakażeniu (przez bakterie, grzyby lub drożdże).

Zastojowi krwi w guzkach krwawniczych można zapobiec wykonując ćwiczenia polepszające ukrwienie, polegające na napinaniu i rozluźnianiu zwieracza co 2 sekundy codziennie łącznie przez 3 minuty. Również nasiadówka lub spłukiwanie odbytu chłodną wodą pod prysznicem poprawia ukrwienie i przynosi ulgę swędzeniu i pieczeniu.

Czego należy bezwzględnie przestrzegać?

Ponieważ pod opisanymi dolegliwościami mogą czasami kryć się poważne choroby, w przypadku krwawego stolca i w razie częstych lub długotrwałych dolegliwości należy koniecznie udać się do lekarza. Jeżeli lekarz przepisze leki, to należy uważnie przeczytać załączoną ulotkę i stosować się do sposobu użycia oraz zaleceń lekarza dotyczących dawkowania.

Ponadto dla własnego bezpieczeństwa należy regularnie (nawet bez ostrych dolegliwości) przeprowadzać profilaktyczne badanie odbytnicy.

3. JAK STOSOWAĆ LEK POSTERISAN HLek Posterisan H należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Maść Posterisan H należy stosować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, po wypróżnieniu. Cienką warstwę maści, około 2,5 g należy wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

W celu łatwiejszego stosowania zaleca się przechowywać maść w temperaturze pokojowej (od ok. 18°C do 25°C). Stosowanie maści Posterisan H powinno trwać tylko do ustąpienia ostrych dolegliwości. W razie wystąpienia nawrotów można ponownie zastosować Posterisan H. Stosowanie maści w okolicy odbytu może powodować zanieczyszczenie bielizny, zaleca się stosowanie podkładów, podpasek itp.

W celu stosowania maści w kanale odbytu należy posługiwać się aplikatorem dołączonym do opakowania.

Stosowanie aplikatora

Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu.

Zwilżenie aplikatora maścią może ułatwić jego wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie tubki sprawia, że maść dostaje się do kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do odpowiedniego rozprowadzenia maści. Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator, wyciskając niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie nałożyć ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Po ustąpieniu ostrych dolegliwości jak świąd, ból i krwawienie można dalej prowadzić leczenie stosując preparat Posterisan (nie zawierający hydrokortyzonu) w celu uniknięcia nawrotów.

Zastosowanie większej dawki leku Posterisan H

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia maści mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności.

Pominięcie zastosowania leku Posterisan H

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, lek Posterisan H może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W leku Posterisan H jako środek konserwujący zastosowano fenol. W razie szczególnej nadwrażliwości może dojść w wyjątkowych przypadkach do skórnych reakcji alergicznych, powodujących zaczerwienienia i świąd.

Duża dawka leku podawana przez długi okres czasu może powodować atrofię skóry, telangietazje, rozstępy i trądzik sterydowy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POSTERISAN HPrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Posterisan H po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku kartonowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Posterisan H

1 gram maści Posterisan H zawiera:

- Substancje czynne: 166,7 mg wodnej zawiesiny martwych bakterii (w skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 500 mln bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych maksymalnie 3,3 mg rozcieńczonego fenolu - co odpowiada maksymalnie 3 mg czystego fenolu) i 2,5 mg hydrokortyzonu.

- Inne składniki leku to: lanolina, wazelina żółta.

Jak wygląda lek Posterisan H i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z plastikowym aplikatorem w pudełku kartonowym.

Opakowanie zawiera: 25g maści.

Podmiot odpowiedzialny

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH,

Rigistrasse 2

12277 Berlin

Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

16.09.2008

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Polska:

Kadefarm Sp. z o.o

ul. Bułgarska 65 A

60-320 Poznań

Tel.: +48 61 862 99 43

Email. kadefarm@kadefarm.pl

www.kadefarm.pl