serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

KALDYUM; 600 mg (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Kaldyum

600 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Kalii chloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został zapisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Kaldyum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kaldyum

3. Jak stosować lek Kaldyum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Kaldyum

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Kaldyum i w jakim celu się go stosujeLek Kaldyum stosuje się w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru potasu w organizmie. Może być on spowodowany przyjmowaniem leków, np. moczopędnych (tabletki na odwodnienie) lub niektórymi chorobami (np. chorobami przewodu pokarmowego przebiegającymi z biegunką i/lub wymiotami).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku KaldyumKiedy nie stosować leku Kaldyum

- Jeśli u pacjenta stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na leki zawierające potas lub którykolwiek wymieniony powyżej składnik leku

- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kaldyum

Przed przepisaniem leku lekarz może sprawdzić stężenie potasu we krwi i wykonać badanie EKG.

Należy poinformować lekarza o występowaniu owrzodzeń lub innych chorób przewodu pokarmowego.

W przypadku stosowania glikozydów naparstnicy należy skonsultować się z lekarzem, gdyż nagłe przerwanie stosowania leku Kaldyum może być szkodliwe.

Należy przestrzegać diety przepisanej przez lekarza.

Stosowanie leku Kaldyum z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach stosowanych ostatnio, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kaldyum z:

- inhibitorami ACE (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia), lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, gdyż jednoczesne stosowanie może doprowadzić do skrajnie wysokiego poziomu potasu w surowicy

- niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, lekami antycholinergicznymi, ponieważ może dojść do nasilenia działań ubocznych w przewodzie pokarmowym,

- glikozydami naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca), lekami beta-adrenergicznymi (stosowane w leczeniu nadciśnienia i/lub zaburzeń rytmu serca), heparyną (lek hamujący krzepnięcie krwi), cyklosporyną (lek cytostatyczny).

Lekarz może przeprowadzać regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy w razie jednoczesnego stosowania któregoś z tych leków z lekiem Kaldyum.

W razie wątpliwości dotyczących stosowanych leków proszę poradzić się lekarza.

Ciąża i laktacja

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Kaldyum może być stosowany w okresie ciąży i laktacji, zgodnie ze wskazaniami i zalecanym dawkowaniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma żadnych ograniczeń

3. Jak stosować lek KaldyumLek Kaldyum należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustala dawkowanie według indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zwykle u osób dorosłych:

w profilaktyce stosuje się 2-3 kapsułki na dobę

leczniczo stosuje się 5-12 kapsułek na dobę przy regularnej kontroli poziomu potasu w surowicy.

Jeśli dawka dobowa przekracza 2 kapsułki, powinna być podawana w dwóch lub większej liczbie dawek podzielonych.

Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w czasie lub po posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kaldyum

W razie zażycia większej liczby tabletek leku Kaldyum niż zalecono, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania: osłabienie mięśni, spadek ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu, a nawet zatrzymanie czynności serca.

Leczenie: można stosować płukanie żołądka, wlew roztworu chlorku sodu, glukozy i insuliny oraz diurezę wymuszoną.

Konieczne może okazać się przeprowadzenie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

Pominięcie zastosowania leku Kaldyum

Nie należy stosować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, lek Kaldyum może powodować działania niepożądane.

Należy poinformować lekarza jeśli wystąpią następujące objawy: nudności, wymioty oraz bóle brzucha. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia częstoskurczu (szybkiego bicia serca), osłabienia mięśni, biegunki, smolistych (czarnych) stolców.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, lub jeśli któreś z wyżej wymienionych objawów stają się uciążliwe, należy poinformować o tym lekarza.

5. Przechowywanie leku KaldyumPrzechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności (miesiąc, rok) zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu „Termin ważności". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacjeCo zawiera lek Kaldyum

Substancją czynną leku Kaldyum jest potasu chlorek. Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg chlorku potasu co odpowiada 8 mmol jonów potasu (315 mg jonów potasu)

Inne składniki leku to:

Mikropeletka:

Celuloza mikrokrystaliczna, poliakrylan (Eudragit NE 30 D), dimetikon (E1049), talk, krzemu dwutlenek koloidalny (krzemionka koloidalna bezwodna), indygotyna (E132)

Kapsułka:

Denko: żelatyna. Wieczko: żelatyna, indygotyna (E132), erytrozyna (E127)

Jak wygląda lek Kaldyum i co zawiera opakowanie

Kapsułki żelatynowe - górna część niebieska, dolna część bezbarwna przezroczysta, zawierająca mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub białożółtawych peletek

50 lub 100 kapsułek w butelce ze szkła bezbarwnego z polietylenową zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS PHARMACEUTICALS PLC.

Kereszturi ut 30-38.

1106 Budapeszt,

WĘGRY

Wytwórca

EGIS PHARMACEUTICALS PLC. Lacta Factory

Matyas kiraly u. 65

9900 Koemend

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego.

EGIS Polska sp. z o.o.:

Adres: ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa

Numer telefonu: (22) 326 04 00

Data opracowania ulotki: 16.12.2008