serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

PYRANTELUM POLPHARMA 250 mg, (tabletki) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pyrantelum Polpharma, 250 mg, tabletki

Pyrantelum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Pyrantelum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma

3. Jak stosować lek Pyrantelum Polpharma

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pyrantelum Polpharma

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PYRANTELUM POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJEPyrantelum Polpharma jest lekiem przeciwpasożytniczym, działającym na robaki obłe w obrębie przewodu pokarmowego.

Jest stosowany w:

- Glistnicy wywołanej przez Ascaris lumbricoides

- Owsicy wywołanej przez Enterobius vermicularis

- Inwazji tęgoryjcami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PYRANTELUM POLPHARMAKiedy nie stosować leku Pyrantelum Polpharma

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pyrantelum Polpharma.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pyrantelum Polpharma

Powiedzieć lekarzowi, jeśli:

- u pacjenta występuje niewydolność wątroby

- u pacjenta występuje niedokrwistość

- pacjent jest niedożywiony.

Stosowanie leku Pyrantelum Polpharma z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu:

- piperazyny

- teofiliny.

Stosowanie leku Pyrantelum Polpharma z jedzeniem i piciem

Lek przyjmuje się w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PYRANTELUM POLPHARMALek Pyrantelum Polpharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się doustnie popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.

W zakażeniach wywołanych Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale i Necator americanus, w zależności od wieku i masy ciała pacjenta zaleca się następujące dawkowanie:

Wiek pacjenta

- 2 do 6 lat - tabletki 250 mg - 1 - 250 mg

- 6 do 12 lat - tabletki 250 mg - 2 - 500 mg

- powyżej 12 lat oraz dorośli o masie ciała nie przekraczającej 75 kg - tabletki 250 mg - 3 - 750 mg

- dorośli o masie ciała powyżej 75 kg - tabletki 250 mg - 4 - 1000 mg

W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą kurację (10 mg/kg mc.) stosuje się jednorazowo.

W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg mc.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych inwazjach tęgoryjcem Necator americanus zaleca się 20 mg/kg masy ciała przez 2 dni.

Uwaga

1. W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina.

2. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny.

3. Po kuracji lekiem Pyrantelum Polpharma lekarz zleci przeprowadzenie kontrolnych badań parazytologicznych, po 14 dniach po podaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrantelum Polpharma

W razie zatrucia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenie lub uczucie zawrotu głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej, pocenie się, nie występujące wcześniej uczucie zmęczenia lub osłabienia, nieregularne tętno; skurcz, drżenie i osłabienie mięśni; uczucie wyczerpania, trudności w oddychaniu, utrata przytomności.

Pominięcie zastosowania leku Pyrantelum Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeśli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, Pyrantelum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku działania niepożądane nie występują często i przemijają po przerwaniu leczenia.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób)

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów określających czynność wątroby).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością

Zaburzenia żołądka i jelit: parcie na stolec

Zaburzenia układu nerwowego: halucynacje z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka

Zaburzenia ucha i błędnika: zaburzenia słuchu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PYRANTELUM POLPHARMAPrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Pyrantelum Polpharma

Substancją czynną leku jest pyrantel. 1 tabletka zawiera 250 mg pyrantelu, w postaci embonianu pyrantelu.

Inne składniki leku to skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda lek Pyrantelum Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletka Pyrantelum Polpharma jest okrągła obustronnie płaska, z kreską dzielącą; koloru piaskowożółtego z odcieniem szarozielonkawym z nikłymi cętkami na powierzchni, o smaku i zapachu pomarańczowym.

Tabletkę można podzielić na połowy.

W opakowaniu znajdują się 3 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: 12.11.2010 r.