serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

DEBRETIN 100 mg, (tabletki powlekane) - wersja do druku

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Debretin

(Trimebutini maleas)

100 mg

tabletki powlekane

Skład

substancja czynna: maleinian trimebutyny 100 mg

substancje pomocnicze:

w skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krospowidon.

w skład otoczki wchodzą: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E 171).

W opakowaniu znajduje się : 20, 30, 40, 60 lub 100 tabletek w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19,

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10,

98-200 Sieradz

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Debretin i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek Debretin

3. Jak stosować lek Debretin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Debretin

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Debretin i w jakim celu się go stosujeTrimebutyna stymuluje motorykę jelit. Działanie leku zależne jest od stanu czynnościowego przewodu pokarmowego. Regulacja perystaltyki obejmuje cały przewód pokarmowy: napięcie dolnego zwieracza przełyku, proces opróżniania żołądka, perystaltykę jelita cienkiego i okrężnicy. Trimebutyna pobudza mięśnie jelita o zmniejszonej czynności oraz działa spazmolitycznie na mięśnie o wzmożonej pobudliwości ruchowej.

Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1 do 2 godzin. Lek wydalany jest głównie z moczem.

Wskazania do stosowania

- Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego określane jako zespół jelita drażliwego lub zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego- bóle brzucha, stany skurczowe jelit, biegunki lub zaparcia.

2. Zanim zastosuje się lek DebretinNie należy stosować leku Debretin, jeśli:

- występuje rozpoznana nadwrażliwość na trimebutynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Stosowanie leku Debretin z jedzeniem i piciem:

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Ciążą:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania trimebutyny w czasie ciąży nie należy podawać produktu kobietom w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek można stosować jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W czasie karmienia piersią przyjmowania produktu nie jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie odnotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne podawanie trimebutyny z zotepiną może nasilać działanie przeciwcholinergiczne.

Opisano synergizm działania (wzajemne wzmacnianie działania) trimebutyny w połączeniu z rizatriptanem w terapii napadów migrenowych bólów głowy.

3. Jak stosować lek DebretinLek Debretin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Dorośli: 1 tabletka 3 razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 6 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.

Lek stosuje się doustnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Debretin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Debretin niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przedawkowania leku zaleca się leczenie objawowe.

W przypadku pominięcia dawki leku Debretin:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy powrócić do ustalonego przez lekarza schematu dawkowania.

4. Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, lek Debretin może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane występują rzadko, a ich charakter jest przemijający i łagodny.

Rzadko: skórne reakcje alergiczne, zmęczenie, nudności.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Debretin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku DebretinLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Debretin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

6. Inne informacjeW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 022 364 61 01

Data opracowania ulotki: 21.12.2010 r.