serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

BIORACEF 125 mg, 250 mg, 500 mg, (tabletki powlekane) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA

BIORACEF 125 mg tabletki powlekane

BIORACEF 250 mg tabletki powlekane

BIORACEF 500 mg tabletki powlekane

Cefuroximum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować ulotką, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Bioracef i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bioracef

3. Jak stosować lek Bioracef

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Bioracef

6. Inne informacje

1. Co to jest Bioracef i w jakim celu się go stosujeTabletki Bioracef zawierają cefuroksym aksetyl, z którego w jelitach i we krwi uwalnia się antybiotyk cefuroksym. Jest to antybiotyk z grupy cefalosporyn. Bioracef działa przeciwbakteryjnie w zakażeniach wywołanych różnymi bakteriami chorobotwórczymi. Bioracef jest przeznaczony do leczenia zakażeń o lekkim i średnio ciężkim przebiegu: zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, takich jak: zapalenie gardła, migdałków, ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, a także do leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego, zakażeń skóry i tkanek miękkich, niepowikłanych zakażeń układu moczowo-płciowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BioracefKiedy nie stosować leku Bioracef

Nie należy zażywać tabletek Bioracef w przypadku uczulenia na cefuroksym lub inny antybiotyk z grupy cefalosporyn, lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bioracef

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tabletek Bioracef u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki, szczególnie na penicyliny, gdyż może wystąpić reakcja uczuleniowa. Szczególną ostrożność zachować u pacjentów, u których po zastosowaniu penicyliny wystąpił wstrząs anafilaktyczny.

Z uwagi na wielkość tabletek nie można ich podawać dzieciom, które nie potrafią połykać tabletek, zwłaszcza że tabletkę należy połknąć w całości.

Stosowanie leku Bioracef może powodować grzybicę, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Bardzo rzadko w trakcie leczenia może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit na skutek nadmiernego wzrostu niewrażliwych na lek bakterii Clostridium difficile. W razie wystąpienia biegunki w czasie stosowania antybiotyku lub wkrótce po zakończeniu leczenia, należy brać pod uwagę możliwość tego powikłania. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek, w cięższych podaje się doustnie metronidazol lub ewentualnie wankomycynę. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

Stosowanie leku Bioracef z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością wody.

Stosowanie leku Bioracef z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty, gdyż mogą one wpływać na skuteczność leczenia lekiem Bioracef lub powodować działania niepożądane.

• Leki stosowane w dolegliwościach żołądka (zobojętniające sok żołądkowy) mogą zmniejszać skuteczność leczenia lekiem Bioracef.

• Podczas jednoczesnego stosowania leku Bioracef i niektórych leków moczopędnych może nastąpić zaburzenie czynności nerek.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych : stosowanie leku może powodować fałszywie dodatni wynik odczynu Coombsa, u pacjentów z cukrzycą stosowanie leku może fałszować wyniki oznaczania glukozy w moczu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

Matki karmiące nie powinny stosować leku, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, (cefuroksym przenika do mleka matki).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Bioracef nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować BioracefLek należy przyjmować tak jak zalecił lekarz.

DAWKOWANIE:

dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli

wskazanie - zapalenie gardła, migdałków

dawka - 250 mg 2 razy/dobę

Czas trwania kuracji (dni) - 10

wskazanie - zapalenie zatok

dawka - 250 mg 2 razy/dobę

Czas trwania kuracji (dni) - 10

wskazanie - zapalenie oskrzeli

dawka - 250 mg lub 500 mg 2 razy/ dobę

Czas trwania kuracji (dni) - 10

wskazanie - zapalenie płuc

dawka - 500 mg 2 razy/dobę

Czas trwania kuracji (dni) - przynajmniej 10

wskazanie - zapalenie skóry i tkanek miękkich

dawka - 250 mg lub 500 mg 2 razy/dobę

Czas trwania kuracji (dni) - 10

wskazanie - zakażenia układu moczowego

dawka - 125 mg lub 250 mg 2 razy/dobę

Czas trwania kuracji (dni) - 7-10

wskazanie - rzeżączka

dawka - 1 g jednorazowo

Czas trwania kuracji (dni) - pojedyncza dawka

DAWKOWANIE:

dzieci, które mogą połykać tabletki

wskazanie - zapalenie gardła, migdałków

dawka - 125 mg 2 razy/dobę

Czas trwania kuracji (dni) - 10

wskazanie - ostre zapalenie ucha środkowego

dawka - 250 mg 2 razy/dobę

Czas trwania kuracji (dni) - 10

Bioracef może być stosowany w terapii sekwencyjnej, np. w leczeniu zapalenia płuc: cefuroksym w postaci iniekcji przez 2-3 dni, a następnie tabletki Bioracef przez 7-10 dni.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: nie ma konieczności zmiany dawki.

U osób poddawanych hemodializie trzeba podać uzupełniającą dawkę preparatu Bioracef:

- 250-500 mg po zakończeniu hemodializy.

SPOSÓB PODAWANIA

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijać niewielką ilością wody. Tabletek nie należy łamać ani kruszyć ze względu na gorzki smak.

W przypadku pominięcia dawki

Należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas podania następnej dawki, to nie należy przyjmować pominiętej dawki i dalej stosować lek w ustalonym czasie.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku niż należało

Przedawkowanie może spowodować pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego prowadzące do drgawek. W celu zmniejszenia stężenia cefuroksymu w surowicy należy przeprowadzić hemodializę lub dializę otrzewnową.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku

Bez uzgodnienia z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku.

4. Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, Bioracef może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane po zastosowaniu tabletek Bioracef występują:

rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000), są lekkie i przemijające.

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha), bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelit,

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, A1AT oraz LDH,

- bardzo rzadko żółtaczka,

- śródmiąższowe zapalenie nerek,

- zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych we krwi (eozynofilia), niedokrwistość hemolityczna,

bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić bóle głowy, skórne reakcje alergiczne - wysypka, pokrzywka, świąd,

- ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), gorączka polekowa, reakcje podobne do choroby posurowiczej, anafilaksja

U niektórych osób w czasie stosowania leku Bioracef mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

W przypadku zaobserwowania objawów niepożądanych, należy przerywać stosowanie leku Bioracef i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie leku BioracefLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu. Chronić od światła.

Nie należy stosować leku Bioracef po upływie terminu ważności, który umieszczony jest na opakowaniu.

6. Inne informacjeCo zawiera lek Bioracef

Substancją czynną w tabletce jest cefuroksym (w ilości 125 mg lub 250 mg lub 500 mg) w postaci cefuroksymu aksetylu.

Inne składniki leku to: skrobi glikolan sodu, krzemu dwutlenek koloidalny, kroskarmeloza sodowa, skrobia modyfikowana, sodu laurylosiarczan.

Skład otoczki: (Opadry white 03Y28739) hypromeloza, tytanu dwutlenek, olej rycynowy.

Opakowanie zawiera 10 lub 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki: 07.09.2010 r.