serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

OSCILLOCOCCINUM (granulki w pojemniku jednodawkowym) - wersja do druku

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek OSCILLOCOCCINUM ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

OSCILLOCOCCINUM

granulki w pojemniku jednodawkowym

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 g granulek zawiera:

Substancja czynna:

Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza.

Zawartość w opakowaniu: 3, 6, 12, 18 lub 24 pojemniki jednodawkowe

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libćration

69110 Ste-Foy-lćs-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

20, rue de la Libćration

69110 Ste-Foy-lćs-Lyon

Francja

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek OSCILLOCOCCINUM granulki i w jakim celu się go stosuje?

2. Informacje ważne przed zażyciem leku OSCILLOCOCCINUM granulki.

3. Jak zażywać lek OSCILLOCOCCINUM granulki?

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Jak przechowywać lek OSCILLOCOCCINUM granulki?

6. Inne informacje.

1. Co to jest lek OSCILLOCOCCINUM granulki i w jakim celu się go stosuje ?OSCILLOCOCCINUM granulki jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych (gorączka - do 38,5°C, uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

2. Informacj e ważne przed zażyciem leku OSCILLOCOCCINUM granulki.Kiedy nie zażywać leku OSCILLOCOCCINUM granulki ?

Leku OSCILLOCOCCINUM nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek OSCILLOCOCCINUM granulki ?

Stosowanie leku u dzieci: przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku OSCILLOCOCCINUM granulki z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku OSCILLOCOCCINUM z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku OSCILLOCOCCINUM granulki

Lek OSCILLOCOCCINUM zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek OSCILLOCOCCINUM granulki ?Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku OSCILLOCOCCINUM to:

Dorośli i dzieci od 6 roku życia:

Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.

Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Dzieci poniżej 6 roku życia: według wskazań lekarza.

Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się lekarzem. W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku OSCILLOCOCCINUM

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku OSCILLOCOCCINUM

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku OSCILLOCOCCINUM granulki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.Jak każdy lek, OSCILLOCOCCINUM granulki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek OSCILLOCOCCINUM granulki ?Bez specjalnych wymagań.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku OSCILLOCOCCINUM po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel. 022/ 702 66 70

Fax 022/ 702 66 71

e-mail: informacjaolekug@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 04/2009