serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

HEPAREGEN, 100 mg, (tabletki) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HEPAREGEN

(Timonacicum)

100 mg, tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Heparegen i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparegen

3. Jak stosować lek Heparegen

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Heparegen

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK HEPAREGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJEHeparegen tabletki zawiera jako substancję czynną kwas tiazolidynokarboksylowy. Ulega on w wątrobie przemianie do postaci aktywnej, która zawiera wolną grupę -SH, niezbędną do tworzenia połączeń tiolowych w procesach metabolicznych w wątrobie, zwłaszcza w przemianach warunkujących procesy detoksykacji. Chroni miąższ wątroby przed uszkadzającym działaniem toksyn bakteryjnych, wirusowych oraz toksyn przemysłowych, leków i alkoholu. Działa żółciopędnie.

Heparegen tabletki stosuje się jako lek pomocniczy w ostrych i przewlekłych schorzeniach wątroby o różnej etiologii oraz w toksycznym uszkodzeniu wątroby spowodowanym alkoholem, lekami lub substancjami chemicznymi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HEPAREGENKiedy nie stosować leku Heparegen

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas tiazolidynokarboksylowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,

- u dzieci poniżej 6 roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Heparegen

W celu śledzenia postępów leczenia zaleca się okresowo, co 4 tygodnie, wykonanie badań kontrolnych wątroby.

Stosowanie leku Heparegen z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Heparegen zjedzeniem i piciem

Przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży, ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku u kobiet w okresie karmienia piersią, ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ogranicza zdolności psychofizycznych, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli pacjent kiedykolwiek był poinformowany przez lekarza, że nie toleruje jakiegokolwiek cukru, przed zastosowaniem leku Heparegen powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

3. JAK STOSOWAĆ LEK HEPAREGENLek Heparegen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku Heparegen to:

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat

Początkowo 200 mg (2 tabl.) 2-3 razy na dobę,
następnie po ustąpieniu ostrych objawów 100 mg (1 tabl.) 2 razy na dobę.

Dzieci 6-15 lat

50 mg (1/2 tabl.)/10 kg mc. na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Heparegen jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Heparegen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Spożycie dawki przekraczającej zalecaną, zagraża przede wszystkim zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. Większe ryzyko występuje u dzieci z powodu łatwiejszego przenikania leku przez barierę krew-mózg. W 15-60 minut po zażyciu doustnym nadmiernej dawki może rozwinąć się stan padaczkowy i śpiączka. Zaburzenia ośrodkowe utrzymują się do kilku tygodni, a nawet miesięcy. Notowano także upośledzenie słuchu i głuchotę.

W przypadku pominięcia dawki leku Heparegen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, Heparegen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit:

- nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- odczyny skórne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HEPAREGENPrzechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Heparegen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek HEPAREGEN

Substancją czynną leku jest kwas tiazolidynokarboksylowy (Timonacicum) 100 mg.

Inne składniki leku to laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek HEPAREGEN i co zawiera opakowanie

Biała, okrągła, obustronnie płaska tabletka z rowkiem dzielącym.

30 tabletek - 3 blistry po 10 tabletek w tekturowym pudełku.

100 tabletek - 10 blistrów po 10 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21,

tel. (075) 643-31-00, 643-31-02

fax. (075) 752-44-55

e-mail: jelfa@jelfa.com.pl