serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

OXYCORT A, (maść do oczu) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

OXYCORT A

(Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetas)

(10 mg + 10 mg)/g, maść do oczu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Oxycort A maść do oczu i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxycort A maść do oczu

3. Jak stosować lek Oxycort A maść do oczu

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Oxycort A maść do oczu

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OXYCORT A MAŚĆ DO OCZU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJEW skład maści wchodzi oksytetracyklina, wykazująca działanie bakteriostatyczne przeciw bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim oraz Chlamydiom i Mycoplasma spp.

Drugim składnikiem maści jest hydrokortyzon, który działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwwysiękowo i przeciwświądowo.

Wskazania do stosowania

• Ostre i przewlekłe zakażenia bakteryjne brzegów powiek,

• Stany zapalne twardówki i tęczówki.

Przez laryngologów maść stosowana jest w stanach zapalnych ucha zewnętrznego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OXYCORT A MAŚĆ DO OCZUKiedy nie stosować leku Oxycort A maść do oczu

- w razie uczulenia (nadwrażliwości) na oksytetracyklinę, hydrokortyzon lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

- jeśli u pacjenta występuje ostre zapalenie spojówek, jaskra pierwotna, schorzenia rogówki połączone z ubytkami nabłonka,

- w chorobach wirusowych: opryszczka, ospa wietrzna, wirusowe zapalenie rogówki,

- w chorobach wywołanych przez grzyby lub prątki gruźlicy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxycort A maść do oczu

Przedłużone stosowanie preparatu może prowadzić do jaskry i zaćmy podtorebkowej, dlatego po 10 dniach leczenia należy skontrolować ciśnienie w gałce ocznej oraz przezierność soczewki.

Długotrwałe miejscowe stosowanie antybiotyku może powodować rozwój grzybów i bakterii (Pseudomonas sp., Proteus spp.) opornych na antybiotyk zawarty w maści.

W czasie stosowania leku należy uważać by nie dotykać końcówką tuby oka, powieki ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby.

Stosowanie leku Oxycort A maść do oczu z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono interakcji przy miejscowym stosowaniu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na zawartość w preparacie antybiotyku i glikokortykosteroidu lek należy stosować ostrożnie w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie wpływa więc na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po podaniu leku może nastąpić chwilowe zaburzenie widzenia, dlatego zalecane jest wstrzymanie się od wymienionych czynności do czasu ustąpienia dolegliwości związanych z niewyraźnym widzeniem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OXYCORT A MAŚĆ DO OCZUNiewielką ilość maści wyciskać bezpośrednio z tuby 1-3 razy dziennie do worka spojówkowego lub na brzegi powiek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxycort A maść do oczu

Przy długotrwałym nieprawidłowym stosowaniu leku, może wystąpić jaskra posteroidowa. W tym przypadku decyzję o dalszym postępowaniu leczniczym podejmuje lekarz.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, Oxycort A maść do oczu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia oka

Niekiedy lek może powodować przemijające pieczenie w okolicy oka, łzawienie, zaczerwienienie spojówki oraz niewyraźne widzenie, które może się utrzymywać przez kilka minut po aplikacji maści. Przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek może wystąpić wtórne zakażenie grzybami. Może też wystąpić podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, co w wyjątkowych przypadkach prowadzi do jaskry, uszkodzenia nerwu wzrokowego i zaćmy podtorebkowej.

Przy wystąpieniu któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych lub innych niepokojących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OXYCORT A MAŚĆ DO OCZUPrzechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Oxycort A maść do oczu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Oxycort A maść do oczu

Substancjami czynnymi leku są 10 mg/g oksytetracykliny (w postaci oksytetracykliny chlorowodorku) i 10 mg/g hydrokortyzonu octanu.

Inne składniki leku to wazelina biała.

Jak wygląda lek Oxycort A maść do oczu i co zawiera opakowanie

Lek Oxycort A to jednorodna maść barwy żółtej.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 3 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

tel. (75) 643 31 02

faks: (75) 752 44 55

e-mail: jelfa@jelfa.com.pl