serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

VITAMINUM B6 PLIVA (tabletki) - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vitaminum B6 PLIVA ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Vitaminum B6 PLIVA

(Pyridoxini hydrochloridum)

50 mg, tabletki

Skład

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 50 mg pirydoksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sacharozę, laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, magnezu stearynian, talk, żelatynę.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Vitaminum B6 PLIVA i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B6 PLIVA

3. Jak stosować lek Vitaminum B6 PLIVA

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Vitaminum B6 PLIVA

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B6 PLIVA i w jakim celu się go stosujeLek Vitaminum B6 PLIVA zawiera witaminę B6 (pirydoksynę), która po przekształceniu w postać aktywną, fosforan pirydoksalu, uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów. Wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, układu odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Znosi zaburzenia nerwowo-mięśniowe związane z niedoborem, w większych dawkach (do 300 mg na dobę) wykazuje działanie ośrodkowe (uspokajające, a nawet nasenne). Łagodzi nudności i wymioty. Ułatwia przyswajanie witaminy B12, żelaza i magnezu.

Podobnie, jak w przypadku innych witamin z grupy B zapasy pirydoksyny w organizmie są małe i dlatego musi być ona dostarczana regularnie w pożywieniu lub w preparatach uzupełniających. Dobowe zapotrzebowanie na witaminę B6 u dorosłego wynosi około 2 mg/dobę. Zapotrzebowanie na witaminę B6 wzrasta u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią (około 3 mg/dobę) oraz u osób nadużywających alkoholu.

Niedobór witaminy B6 często towarzyszy niedoborowi innych witamin z grupy B. Stany niedoboru spowodowane są najczęściej niewłaściwą dietą. Niedobory obserwowano również u kobiet w ciąży, u niemowląt, a także podczas stosowania niektórych leków.

Nieodpowiednie wykorzystywanie witaminy B6 w organizmie może być również wynikiem wrodzonych wad metabolicznych.

Pirydoksyna wchłaniana jest głównie w jelicie czczym. Lek metabolizowany jest w wątrobie, a wydalany głównie w moczu, w postaci metabolitów.

Podawania witaminy B6 wymagają osoby, u których stwierdza się jej niedostateczne spożycie w diecie albo zwiększone zapotrzebowanie.

Wskazania do stosowania:

- Stany niedoboru witaminy B6;

- Schorzenia i stany wymagające podawania pirydoksyny:

- polineuropatie obwodowe (zespół charakteryzujący się osłabieniem czucia i siły mięśniowej w zakresie kilku nerwów);

- zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu;

- stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych;

- zespoły złego wchłaniania, np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem;

- oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zmiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo);

- zapalenie skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym owrzodzenia w jamie ustnej zapalenie języka;

- erytrodermie złuszczające (zmiany rumieniowe i złuszczenie skóry), łojotok,

- paradontopatie (choroby przyzębia);

- wrodzone zaburzenia metaboliczne (cystationinuria, homocystynuria - wydalanie z moczem aminokwasów zawierających siarkę - cystationiny i homocysteiny, hiperoksaluria - nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego z moczem, acyduria ksanturenowa - wydalanie z moczem kwasu ksanturenowego ze zwiększonym pH moczu);

- zatrucie izoniazydem;

- zatrucie cykloseryną;

Pomocniczo:

- niedokrwistość syderoblastyczna (spowodowana nieprawidłowym wykorzystaniem wewnątrzkomórkowego żelaza do produkcji hemoglobiny), leukopenia (zmniejszona liczba krwinek białych we krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);

- nudności i wymioty ciężarnych;

- stany depresyjne;

- zaburzenia snu (bezsenność);

- nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający);

- choroba popromienna.

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B6 PLIVANie należy stosować leku, jeśli występują:

- nadwrażliwość na witaminę B6;

- choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora dopa-dekarboksylazy.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B6 PLIVA

Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności oprócz podanych w rozdz. „Zanim zastosuje się lek Vitaminum B6 PLIVA" i „Ciąża lub karmienie piersią".

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Stosowanie leku Vitaminum B6 PLIVA z jedzeniem i piciem

Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie pirydoksyny z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Lekarz może zalecić witaminę B6 w ciąży w dawkach nie przekraczających 50 mg na dobę. Witamina B6 przenika do mleka kobiet karmiących. Lekarz może zalecić stosowanie witaminy B6 W okresie karmienia piersią z zachowaniem specjalnej ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W dużych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może wpływać na sprawność psychofizyczną, ze względu na możliwość wywołania uspokojenia i senności.

Stosowanie innych leków

Leki: cykloseryna, hydralazyna, penicylamina, leki immunosupresyjne, doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogen i izoniazyd, zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.

Witamina B6 zmniejsza skuteczność lewodopy stosowanej bez inhibitora dekarboksylazy w leczeniu choroby Parkinsona.

Lek może zmniejszać stężenie fenytoiny we krwi.

Witamina B6 ułatwia przyswajanie żelaza oraz wchłanianie magnezu i witaminy B12. Podawana jednocześnie z amiodaronem może wywoływać uczulenie na światło słoneczne.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Vitaminum B6 PLIVAZwykle lek stosuje się następująco:

Dorośli

- leczniczo: zwykle 50 do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę;

- zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu: 1 tabletka na dobę;

- zapobieganie oparzeniom słonecznym i pooparzeniowym zmianom barwnikowym skóry: 150 do 200 mg jednorazowo lub w dawkach podzielonych;

- zaburzenia metaboliczne: do 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych;

- choroba popromienna: 50 do 100 mg na dobę;

- pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej 50 mg do 300 mg na dobę, w dawkach podzielonych.

Dzieci

leczniczo: 25 do 150 mg/dobę (1/2 do 3 tabletek), w 2 -3 dawkach podzielonych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Vitaminum B6 PLIVA niż zalecana

Podczas stosowania dawek witaminy B6 (od 300 mg do kilku gramów) przez dłuższy okres czasu (2 do 4 miesięcy) obserwowano objawy ciężkiej neuropatii obwodowej, objawiającej się drętwieniem i mrowieniem w kończynach, zaburzeniem czucia wibracji i położenia, szczególnie w obrębie kończyn dolnych, zaburzeniami snu.

Małe dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie witaminy B6.

Mimo, że neuropatia obwodowa ustępuje po odstawieniu pirydoksyny może pozostawać uczucie osłabienia.

W razie przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Vitaminum B6 PLIVA

Lek należy zażyć możliwie szybko.

Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, Vitaminum B6 PLIVA może powodować działania niepożądane. Duże dawki witaminy B6 stosowane przez długi okres czasu mogą spowodować zaburzenia snu. Przy długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne, istnieje możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej.

Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji alergicznych i fotouczuleniowych.

Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się zespołu zależności.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B6 PLIVA mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Vitaminum B6 PLIVALek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed światłem.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Nie należy stosować leku Vitaminum B6 PLIVA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacjeW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna

ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

tel. (12) 617 80 00,