serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

CROTAMITON, FARMAPOL (maść) - wersja do druku

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

CROTAMITON FARMAPOL

Crotamitonum maść, 100 mg/g

Skład: 1 g maści zawiera:

- substancję czynną: 100 mg krotonylo-N-etylo-o-toluidyny (krotamiton);

- substancje pomocnicze: makrogol 400, makrogol 4000, woda destylowana.

Dostępne opakowanie: Tuba aluminiowa zawierająca 40 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny "FARMAPOL" Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciecha 29

61-749 Poznań

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Crotamiton Farmapol i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek Crotamiton Farmapol

3. Jak stosować lek Crotamiton Farmapol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Crotamiton Farmapol

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Crotamiton Farmapol i w jakim celu się go stosujeLek Crotamiton Farmapol w maści jest lekiem przeciwświerzbowymi i przeciwświądowym do stosowania miejscowego, łatwo przenika do skóry.

Wskazania:

- Leczenie świerzbu.

- Leczenie objawowe świądu różnego pochodzenia, w tym świądu alergicznego i świądu po ukąszeniu owadów.

2. Zanim zastosuje się lek Crotamiton FarmapolNie należy stosować leku Crotamiton Farmapol:

- w nadwrażliwości na krotamiton lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku,

- na ostre, sączące zmiany zapalne skóry, niezależnie od ich przyczyny,

- do oczu, na skórę wokół oczu oraz uszkodzoną skórę,

- u niemowląt do 1 roku życia,

- u dzieci (powyżej 1 roku życia) na dużej powierzchni skóry.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Crotamiton Farmapol

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy unikać kontaktu leku z twarzą, oczami, skórą wokół oczu, błonami śluzowymi i uszkodzoną skórą. Ostrożnie stosować w miejscach szczególnie wrażliwych, jak np. okolice pach i narządów płciowych. Nie stosować, jeśli wystąpiło podrażnienie po pierwszym zastosowaniu leku. Jeśli objawy świądu utrzymują się lub w razie wystąpienia świądu w okolicy narządów płciowych, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku w niektórych szczególnych grupach pacjentów, w szczególności:

Stosowanie leku Crotamiton Farmapol u dzieci

Nie stosować u niemowląt. U dzieci (powyżej 1 roku życia) wystarcza jednorazowe zastosowanie.

Stosowanie leku Crotamiton Farmapol u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią:

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie wykonano stosownych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie wykonano stosownych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia piersią. Nie wiadomo, czy krotamiton przenika do mleka matki.

Wpływ na sprawność psychofizyczną:

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Interakcje:

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty. Nie są znane interakcje z innymi lekami.

3. Jak stosować lek Crotamiton FarmapolLek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Leczenie objawowe świądu:

Wcierać maść od 2 do 3 razy na dobę w miejsca na skórze, gdzie występuje swędzenie, aż do ustąpienia świądu, co powinno nastąpić po 6-10 godzinach.

Leczenie świerzbu:

Po uprzedniej kąpieli i wysuszeniu skóry, wcierać maść w skórę ciała (z wyjątkiem twarzy i owłosionej skóry głowy) raz na dobę, najlepiej na noc, przez 3-5 dni. Po upływie 2-3 dni od ostatniego smarowania, należy wziąć kąpiel i zmienić bieliznę osobistą i pościelową. W czasie stosowania preparatu należy przestrzegać, by nie doszło do jego kontaktu z oczami.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przedawkowanie:

W przypadku zastosowania większej dawki leku Crotamiton Farmapol niż zalecana

W razie zastosowania na skórę większej dawki lub omyłkowego spożycia leku Crotamiton Farmapol należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie zastosowania na skórę większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić nieznaczne miejscowe podrażnienia, pokrzywka.

W razie omyłkowego zastosowania wewnętrznego może wystąpić podrażnienie policzków, przełyku i śluzówki żołądka, nudności, wymioty i bóle w nadbrzuszu.

Postępowanie w razie pominięcia dawki:

W przypadku pominięcia dawki leku Crotamiton Farmapol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek Crotamiton Farmapol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każego one występują. Niekiedy lek może wywołać odczyny alergiczne (przejściowo rumień) i uczucie ciepła. W razie ich wystąpienia, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Lek ma właściwości drażniące i może powodować podrażnienie, jeżeli przedostanie się do otwartych podnaskórkowych korytarzy utworzonych przez świerzbowce.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. Przechowywanie leku Crotamiton FarmapolPrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Crotamiton Farmapol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

6. Inne informacje dotyczące leku Crotamiton FarmapolW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciecha 29

61-749 Poznań

telefon czynny całą dobę: (48 61) 852 63 53

fax: (48 61) 852 96 55