serwis dla niewidomych i słabowidzących

Menu główne

PARACETAMOL BIOFARM 500 mg tabletka - wersja do druku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Biofarm

500 mg, tabletka

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Biofarm ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach u dorosłych i 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Paracetamol Biofarm i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Biofarm

3. Jak stosować lek Paracetamol Biofarm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Biofarm

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamol Biofarm i w jakim celu się go stosujeParacetamol Biofarm jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Paracetamol nie powoduje podrażnienia żołądka. Nie działa przeciwzapalnie.

Wskazania do stosowania

Lek Paracetamol Biofarm stosuje się w bólach różnego pochodzenia i o różnym natężeniu. Szczególnie zalecany jest w bólach głowy, migrenach, w bólach reumatycznych, stawowych, mięśniowych i kostnych, w bólach kręgosłupa, nerwobólach, bólach menstruacyjnych, w bólach zębów. Gorączka w przebiegu przeziębienia i (lub) grypy.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL BIOFARM

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Biofarm:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku, jeśli pacjent cierpi na chorobę alkoholową, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Biofarm

- jeśli pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy. Od 5 do 6% pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy może być krzyżowo uczulonych również na paracetamol,

- jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające w swoim składzie paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu,

- jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby i nerek,
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Leku nie należy podawać dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Leku nie należy podawać dzieciom do 6 roku życia, bez konsultacji z lekarzem.

2. Stosowanie leku Paracetamol Biofarm z innymi lekamiNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach (nawet tych, które wydawane są bez recepty), a w szczególności o lekach wymienionych poniżej:

- metoklopramid i domperidon (leki pobudzające perystaltykę) – zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu,

- cholestyramina (lek stosowany w hipercholesterolemii) – zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu,

- doustne środki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn – paracetamol nasila działanie tych leków,

- leki nasenne, przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna (antybiotyk) łącznie z paracetamolem nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby,salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu, kofeina nasila działanie paracetamolu, inhibitory MAO łączne stosowanie z paracetamolem może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę,
-niesteroidowe leki przeciwzapalne zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek w połączeniu z paracetamolem.
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczenie stężenia glukozy we krwi).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały żadnego szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania preparatu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL BIOFARMLek Paracetamol Biofarm należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież

Maksymalna dawka dobowa dla osób dorosłych nie powinna przekroczyć 4,0 g (8 tabletek). Lek ten u dorosłych zwykle stosuje się jednorazowo w ilości od 1 do 2 tabletek. W utrzymującym się bólu przyjmuje się od 2 do 4 razy na dobę od 1 do 2 tabletek, nie częściej niż co 4 godziny. W bólach nowotworowych - 10 mg nakg mc./dawkę co 4 godziny, zwykle w połączeniu z lekami przeciwbólowymi o innym mechanizmie działania.

Leku nie należy podawać dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat Doustnie, podaje się połowę dawki przewidzianej dla dorosłych z zachowaniem większych odstępów czasu pomiędzy poszczególnymi dawkami.

Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat.

Dzieciom w wieku od 3 miesięcy do 6 lat paracetamol podawać można stosując go w ilości 10 mg na kg mc., dawkę w odstępach nie mniejszych niż co 6 godzin. Leku nie należy podawać dzieciom do 6 roku życia, bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Biofarm

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet gdy samopoczucie pacjenta jest dobre. Przedawkowanie może spowodować uszkodzenie wątroby. Objawy przedawkowania z reguły ujawniają się po dwóch godzinach. Są to bolesność w okolicy wątroby, po dwóch dniach żółtaczka. Czasami wcześniej pojawiają się nudności i wymioty.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Biofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Paracetamol Biofarm

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farameceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, lek Paracetamol Biofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Paracetamol, stosowany w zalecanych dawkach terapeutycznych, zwykle nie wywiera działań niepożądanych.

Działania niepożądane mogące wystąpić po przyjęciu paracetamolu należą do rzadkich (występujących mniej niż u jednej osoby na 1000) i są to: złe samopoczucie, niedociśnienie, podwyższone stężenie enzymów wątrobowych, i bardzo rzadkich (występujących u mniej niż jednej osoby na 10 000 łącznie z pojedynczymi przypadkami): reakcje nadwrażliwości, zmiany w obrazie morfologicznym (trombocytopenia, leukopenia, neutropenia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farameceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL BIOFARMPrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni celsjusza.

6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Paracetamol Biofarm

Substancją czynną leku jest pracetamol. Inne składniki leku to: skrobia żelowana, krospowidon, powidon, kwas stearynowy, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Paracetamol Biofarm i co zawiera opakowanie

Tabletka barwy białej, podłużna, obustronnie wypukła z jednostronnym nacięciem. Lek dostępny jest w następujących opakowaniach

Blistry z folii Al PVC w tekturowym pudełku

2 tabletki w 1 blistrze

6 tabletek w 1 blistrze

10 tabletek w 1 blistrze

20 tabletek w 2 blistrach

Opakowania stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

Blistry z folii Al/PVC w tekturowym pudełku

1000 tabletek w 100 blistrach

2000 tabletek w 200 blistrach

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

Polska

Tel. 061 66 51 500

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

Tel. 061 66 51 500